صفحه اصلي >  معاونت ها و دفاتر > معاونت مالی و پشتیبانی 
بروز رسانی: 1395-10-1 - 20:4:16
 
معرفی معاونت

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: علی اصغر جعفریان ‌

سال تولد: 1333

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری‌

کارشناسی: اقتصاد ‌

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس ممیزی حسابداری(شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان) 1362 تا1367
مدیر تدارکات و انبارها(شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان) ‌ 1367 تا 1374
کارشناس امور مالی (شرکت برق منطقه ای مازندران) ‌ 1374 تا 1377
کارشناس امور مالی (شرکت برق منطقه ای تهران) ‌ 1377 تا 1378
رئیس گروه کارشناسان دفتر هیئت مدیره(شرکت برق منطقه ای تهران) ‌ 1378 تا 1380
مدیر امور مالی(شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران) 1380 تا 1384
معاون مالی و پشتیبانی (شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران) 1384 تا 1387
معاون مالی و پشتیبانی (شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران) ‌ 1387 1389 تا
معاون مالی و پشتیبانی (شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) 1389 تاکنون
واحدهای زیر مجموعه
نام دفتر نام مدير شماره تماس
امور مالی قدرت الله شهبازی 85122216
‌ امور بازرگانی و پشتیبانی بهمن تیموری 88623305
‌ دفتر تمرکز بر حساب ها و نظارت بر درآمد مهدی شارعی 88066295
تماس با ما
نام معاونت / دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
شماره تلفن 88623301
نمابر 88623371
نشانی پستی تهران انتهای خیابان کارگر شهرک والفجر بعد از استخر صدف انتهای خیابان سوم
رایانامه jafarian@tbtb.ir